mgr Konrad Klekot

Konrad Klekot jest absolwentem studiów magisterskich kierunku dietetyka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Autor wielu artykułów do czasopism branżowych.
Od 2010 roku związany z firmą Olimp Labs, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku specjalisty ds. badawczo-rozwojowych. Od 2015 roku asystent w Katedrze Dietetyki na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.