prof. Jadwiga Malczewska-Lenczowska

Dr hab. Jadwiga Lenczowska-Malczewska, prof. nadzw. Instytut Sportu, jest kierownikiem Zakładu Fizjologii Żywienia Instytutu Sportu w Warszawie. Jest m.in. autorką lub współautorką ponad 40 prac oryginalnych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych (w tym 15 z Impact Factor). Tematem jej rozprawy habilitacyjnej był „Stan odżywienia żelazem i jego ocena w warunkach dużej aktywności fizycznej”.