dr Konrad Witek

17 lat pracy w sporcie wyczynowym, zajmuję się badaniami zawodników kadr narodowych i olimpijskich, jestem adiunktem w Zakładzie Biochemii Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, a od 2 lat jego kierownikiem. Jestem diagnostą laboratoryjnym oraz posiadam specjalizację z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Wykonywałem badania w laboratorium antydopingowym podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 oraz podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie 2012. Prowadzę wykłady dla trenerów kadr narodowych oraz trenerów zaplecza kadry, m.in. w ramach Akademii Trenerskiej organizowanej przez Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Jestem współautorem artykułów naukowych publikowanych w indeksowanych czasopismach naukowych, czasopismach popularnonaukowych i czasopismach o tematyce sportowej. Jestem członkiem International Society of Exercise and Immunology. Przebiegłem kilkanaście maratonów. Obecnie przedkładam rower szosowy nad bieganie.